Bez kategorii

Sterowana odbudowa kości

Dokonania i rozwój współczesnej medycyny umożliwiają wczepianie implantów zębowych nawet w przypadkach, w którym do utraty uzębienia doszło parę lat wcześniej. Jest możliwie m.in. dzięki coraz szerzej stosowanym nowoczesnym technikom takim jak tzw. sterowana odbudowa kości. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Obciążenie natychmiastowe implantów

Umów się na wizytę do naszej kliniki, abyśmy mogli przedstawić Ci oferowane przez nas usługi.

MENU:

Historia zabiegu

Sterowana regeneracja kości pochodzi z periodontologii i rozwinęła się w oparciu o technikę sterowanej regeneracji tkanek[1] (ang. Guided Tissue Regeneration, GTR). Biologiczna procedura GTR, wykorzystuje fizyczną barierę, dzięki której możliwa jest rekolonizacja powierzchni korzenia przez komórki ozębnej.

Idea ta została poszerzona o regenerację kości w roku 1988, pod wpływem inspiracji wynikami badania, w którym w roku 1957 zaobserwowano regenerację kości w obrębie klatki z tworzywa sztucznego, wprowadzonej do ubytku kostnego w kości biodrowewj u psa[2]. Odkryto, że jest możliwa odbudowa kości wokół implantów wszczepionych do kości piszczelowej królików.

Początkowo w zabiegach GBR stosowano sztywne błony, które stabilizowały skrzep krwi i umożliwiały kolonizację i regenerację przestrzeni przez komórki osteogenne, ponieważ przestrzeń ta była w ten sposób chroniona przed inwazją komórek nabłonka łączącego, które zapewniają szybsze gojenie.

Następnie dodano biomateriały, stanowiące podparcie dla błony, która nie musiała już być sztywna, co umożliwiło wprowadzenie mniej sztywnych błon resorbowalnych. Z czasem pojawiły się kolejne warianty, takie jak stosowanie śrub do osteosyntezy, utrzymujących błony w pewnej odległości.

Po co sterowana odbudowa kości?

Najczęstszymi wskazaniami do przeprowadzenia zabiegu jest oczywiście zanik kości przy jednoczesnej konieczności wszczepienia implantów zębowych. Szacuje się, że 40% implantacji jest możliwa właśnie dzięki technice sterowanej odbudowy kości. Bez odpowiedniej ilości tkanki kostnej w jamie ustnej pacjenta niemożliwe jest przeprowadzenia zabiegu w ramach usług implanty Poznań. Jednak zaleceń do wykonania odbudowy tkanki kostnej jest więcej, a więc:

  • parodontoza,
  • odbudowa wyrostka do uzupełnień protetycznych,
  • braki w uzębieniu spowodowane urazami mechanicznymi, niewłaściwą higieną jamy ustnej, ekstrakcją itd.,
  • zanik kości spowodowany stanem zapalnym tkanki przyzębia lub wzrostem torbieli,
  • odbudowa wyrostka zębodołowego przed planowanym leczeniem implantologicznym.

Sterowana Regeneracja Kości i Tkanek stając się częścią standardowego postępowania w leczeniu ubytków kości przyczynia się do rozwoju nowoczesnej implantologii stomatologicznej. Obecnie regeneracja kości staje się niezbędna w 60% przypadków wszystkich zabiegów z zakresu implantologii.

Na czym polega sterowana odbudowa kości?

W skrócie jest to umieszczenie w rekonstruowanej okolicy, materiału kościozastępczego oraz pokrycie go specjalną błoną zaporową. Dzięki błonie zaporowej regenerowany obszar jest chroniony przed wrastaniem tkanek miękkich. Po kilku miesiącach materiał kościozastępczy ulega przebudowie na pełnowartościową, własną tkankę kostną pacjenta, w którą bez obaw można wprowadzić implanty stomatologiczne. Materiał kościozastępczy pełni w tym procesie funkcje matrycy (swoistego „rusztowania”) dla regeneracji kostnej i procesu przebudowy kości własnej pacjenta.

Augmentacja jednoczasowa i poprzedzająca

W zależności od stopnia zaawansowania zaniku kostnego augmentację można przeprowadzić przed wprowadzeniem implantów lub w trakcie zabiegu implantacji.

Augmentacja jednoczasowa

Jednoczesne przeprowadzenie zabiegów implantacji i augmentacji można rozważać w przypadku stosunkowo niewielkich ubytków kości. Do nadbudowy wykorzystuje się zwykle sztuczne materiały kościozastępcze, które ulegają przemianie w tkankę kostną w ciągu 6-12 miesięcy. Zastosowanie takiego materiału oznacza brak konieczności pobierania własnej tkanki kostnej, dzięki czemu nie ma potrzeby przeprowadzania dodatkowego zabiegu w innej okolicy. Tym samym proces osteointegracji implantów oraz tworzenia nowej tkanki kostnej przebiega równolegle.

Augmentacja poprzedzająca

Jeśli zanik kostny był znaczny, nadbudowa kości wykonywana jest na kilka miesięcy przed implantacją, którą przeprowadza się dopiero, gdy kość jest już pełnowartościowa i w odpowiedniej ilości. W tej sytuacji wykorzystuje się własną kość pacjenta w postaci wiórów kostnych (przy małych defektach kostnych) lub bloczków kostnych (przy rozległych defektach kostnych). Przeszczepy autogenne pobierane są najczęściej z następujących obszarów jamy ustnej:

  • okolicy brody,
  • okolicy zatrzonowcowej żuchwy,
  • kąta żuchwy,
  • guza szczęki.

Warte uwagi: Tomografia komputerowa w implantologii

Umów się na wizytę do naszej kliniki, abyśmy mogli przedstawić Ci oferowane przez nas usługi.

Jeśli interesuje Cię tematyka implantów dentystycznych zobacz na SŁOWNIK.


[1]  Nyman S, Gottlow J, Karring T, Lindhe J. The regenerative potential of the periodontal ligament. An experimental study in the monkey. J Clin Periodontol 1982a 9: 257-265

[2] Murray G, Holden R, Roachlau W. Experimental and clinical study of new growth of bone in a cavity. Ann J Surg 1957 95: 385-387

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *