Słownik

Słownik

Słownik pojęć implantologii jest bardzo potrzebny ze względu na dużą odmienność pojęć i terminologii w tej dziedzinie wiedzy. Wynika to ze specyficznych rodzajów narzędzi oraz duże ilości typów implantów jakimi posługuje się implantolog podczas swoich zabiegów i operacji. Z tego powodu postanowiliśmy przygotować dla was obszzerny słownik pojęć potrzebny do swobodnego poruszania się po tej tematyce.

Słownik – pojęcia generyczne i własnościowe

Słownictw generyczne to takie która ma zastosowanie we wszystkich elementach implantologii. Słownictwo własnościowe wynika z dużej ilości rozwiązań produkowanych przez firmy z tej branży. W przypadku słownictwa generycznego nie musimy się martwić jeśli chodzi jego powszechność, tak w przypadku własnościowego wynika z dostepu i znajomości sprzętu i rozwiązań dostępnych na rynku. W przypadku pojawiania się takich pojęć postaramy się też dodać do nich przypisy i linki do stron producentów.

Osteointegracja

Jako jeden z naważniejszych elementów implantologii dokładnie omówimy też zagadnienia związane z wizaniem się implantu do struktury kostnej pacjenta. Osteointegracja jest bardzo rozległym zagadnieniem ze względu na jej istotę i późniejszy wpływ na zdrowie i komfort pacjenta. Więcej na temat Osteointegracja.

Słownik – Typy implantów

Słownictwa dotyczące typów implantów składa się na konkretne nazwy różnego rodzaju implantów. Pojawia się w nim także bardzo dużo informacji technicznych dotyczących elementów implantów oraz materiałów z nich wykonanych. W przypadku konkretnych rozwiązań pochodzących od różnych producentów postaramy się dla was przygotować dokładne informacje razem z linkami prowadzącymi do firm i dokumentów technicznych.

Słownik

Słownik – Makrostruktura implantów

W przypadku słownictwa makrostruktury implantów będziemy się zajmowali powtarzalnymi rozwiązaniami. Może to być zarówno kształt mocowania, materiał z którego wykonane jest mocowanie dwuczęściowe albo tworzywo integrujące kość z implantem na poziomie osteointegracyjnym. Przykładów takich elementów jest bardzo dużo. Postaramy się także przygotować zdjęcia i obrazki, które pozwolą wam zrozumieć opis w kontekście informacji graficznej.

Platformy i połączenia implantów

Implanty ze względu na dużą różnorodność swoich rozwiązań mogą być mocowane przy pomocy platform i złączeń. Każde z nich charakteryzuje się odmiennymi właściwościami. Rozwiązania mogą mieć wpływ na trwałość mocowania, siłe nacisku zębów, integrację ze strukturą kości oraz wiele innych. W tym przypadku postaramy się omówić ich najważniejsze elementy.

Protokoły chirurgiczne

Słownictwo to pozwala na łatwą komunikację rozwiązń przyjętych przez dentystę lub chirurga twarzowo szczękowego. W konsekwencji tego ułatwiona jest komunikacja z innymi lekarzami, a także protokołowanie zabiegów dla celów administracyjnych oraz naukowych. Protokoły opisują różne techniki stosowane podczas odmiennych etapów przygotowania implantów. Jak wiemy wiele rodzajów implantów wymaga wielu wizyt mających na celu przygotowanie szczęki i ostatecznej instalacji wybranego rozwiązania.

Instrumenty chirurgiczne

Słownictwo w tym zakresie jest w bardzo dużej mierze słownictwem generalnym jak i własnościowym. W obu przypadkach postaramy się usystematyzować wiedzę na ten temat w sposób, który pozwoli wam swobodnie poruszać się po  terminologii dotyczącej sprzętu wykorzystywanego w implantologii.

Odnowienie/restoracje implantów

Niestety implanty mogą się poluzować, uszkodzić albo zniszczyć w wyniku wielu czynników wewnętrznych jak i zewnętrznych. Bardzo często wymagany z tego powodu jest zabieg odnowienia implantu, jego mocowania lub innych elementów wykorzystanych poprzednio przez lekarza. W konsekwencji czego spójne słownictwo dotyczące odnowienia pozwala na łatwiejsze zrozumienie dokumentacji pacjenta, która niejednokrotnie jest przygotowana przez kogoś innego.

Słownik – inne typy implantów

Implantologia jest bardzo dynamicznie rozwijającą się dziedziną nauki ze względu na jej powszechną praktykę. Z roku na rok pojawiają się nowe rodzaje implantów, procedur i technik mające na celu jaknajlepsze dostosowanie się do potrzeb pacjentów. Postęp techniczny oraz zmiany w zakresie praktyki wynikające z wiedzy na temat skutków wybranych praktyk powodują powstawanie ciągłych ulepszeń oraz modyfikacji. W tym przypadku słownik będzie starał się za każdym razem podać źródła do dokumentacji technicznej lub naukowej.

Równocześnie pragniemy podziękować za współpracę merytoryczną:

Centrum Dentystyczne Poznań

Implanty Poznań