Test zapadnięcia się implantu

Test zapadnięcia się implantu (Implant Stability Quotient, ISQ) to bezinwazyjna metoda pomiaru stabilności implantów. Z zastosowaniem urządzenia o nazwie osseointegracyjny analizator częstotliwości (OFA – Osstell). Metoda ta opiera się na pomiarze drgań implantu poprzez przekazywanie fal dźwiękowych przez kość i implant. A następnie pomiarze tłumienia tych fal. W wyniku pomiaru uzyskuje się jest wynik ISQ, który określa poziom stabilności implantu.

ISQ można wykorzystywać w różnych etapach leczenia implantologicznego. W tym zarówno w okresie natychmiastowym, jak i późniejszym. W okresie natychmiastowym ISQ można wykorzystywać do określenia stabilności implantu bezpośrednio po włożeniu. A tym samym do przewidywania możliwej przyszłej stabilności implantu. W późniejszych etapach ISQ używa się do określenia procesu osteointegracji i stabilności implantu.

Wyniki ISQ wyraża się w skali od 1 do 100, gdzie wyższe wartości oznaczają większą stabilność implantu. Typowe wartości ISQ wynoszą od 55 do 75 w okresie natychmiastowym i od 65 do 85 w późniejszych etapach leczenia.

Metoda ISQ jest bezpieczna, bezbolesna i stosunkowo szybka, a wynik testu zapadnięcia się implantu może pomóc w podejmowaniu decyzji o dalszym leczeniu implantologicznym i planowaniu dalszych kroków w procesie leczenia.

Jeśli rozważasz odbudowę brakujących zębów przy pomocy materiałów w ramach usług Implanty Poznań lub Proteza Poznańskontaktuj się z kliniką dentystyczną Stankowscy-Białach. Dlaczego warto? Specjaliści zadbają o Ciebie w pełnym zakresie! Od zabiegów przygotowujących do procedury właściwej, jak np. poprzez odbudowę kości, aż do końcowego wykonania zabiegu i opieki pozabiegowej.

Test zapadnięcia się implantu – jak go przeprowadzić?

Test zapadnięcia się implantu (Implant Stability Quotient, ISQ) jest przeprowadzany przy użyciu urządzenia osseointegracyjnego analizatora częstotliwości (OFA – Osstell). Procedura ta jest bezbolesna i bezinwazyjna, a sama procedura trwa zwykle od kilku do kilkunastu sekund.

Oto kroki, które są zwykle wykonywane podczas testu zapadnięcia się implantu:

  1. Przygotowanie pacjenta: Pacjent jest przygotowywany do testu, zwykle przez usunięcie wszelkich akcesoriów dentystycznych, takich jak aparaty ortodontyczne czy nakładki.
  2. Włączenie urządzenia: Urządzenie OFA jest włączane i zaczyna przesyłać fale dźwiękowe przez implant i kość.
  3. Pomiar drgań: Fale dźwiękowe przekazywane są poprzez implant i kość, a następnie rejestrowane są drgania. Im bardziej stabilny jest implant, tym mniejsze są drgania.
  4. Odczyt wyniku: Na ekranie urządzenia OFA pojawia się wynik ISQ, który określa stabilność implantu. Im wyższa wartość ISQ, tym bardziej stabilny jest implant.

Test zapadnięcia się implantu można przeprowadzić w różnych etapach leczenia implantologicznego, w tym zarówno w okresie natychmiastowym, jak i w późniejszych etapach. Test ten może pomóc w ocenie stabilności implantu, procesu osteointegracji i może być pomocny w podejmowaniu decyzji o dalszym leczeniu implantologicznym.

Powrót do SŁOWNIK