Pierwotna stabilność implantów

Pierwotna stabilność implantów odnosi się do stopnia stabilizacji implantu dentystycznego w momencie jego umieszczenia w kości szczęki lub żuchwy. Oznacza to, że implant jest w stanie utrzymać się w miejscu bez ruchu lub luzu.

Pierwotna stabilność implantów jest krytycznym czynnikiem wpływającym na sukces implantacji. Implant, który jest umieszczony z wystarczającą pierwotną stabilnością, jest bardziej prawdopodobny do integracji z kością i utrzymania długotrwałego w skutecznym funkcjonowaniu. Jednakże co w przypadku braku wystarczającej pierwotnej stabilności? Implant może nie zintegrować się z kością, co może prowadzić do odrzucenia implantu lub potrzeby jego usunięcia.

Pierwotna stabilność implantów jest zwykle osiągana poprzez odpowiednie przygotowanie miejsca implantacji, odpowiedni dobór implantu oraz jego precyzyjne osadzenie w kości. Czynniki takie jak jakość kości, ogólny stan zdrowia pacjenta oraz techniki chirurgiczne również mogą wpłynąć na pierwotną stabilność implantów.

Jeśli rozważasz odbudowę brakujących zębów przy pomocy materiałów w ramach usług Implanty Poznań lub Proteza Poznańskontaktuj się z kliniką dentystyczną Stankowscy-Białach. Dlaczego warto? Specjaliści zadbają o Ciebie w pełnym zakresie! Od zabiegów przygotowujących do procedury właściwej, jak np. poprzez odbudowę kości, aż do końcowego wykonania zabiegu i opieki pozabiegowej.

Pierwotna stabilność implantów – ocena

Ocena pierwotnej stabilności implantów odbywa się zwykle za pomocą technik takich jak:

  1. Test zapadnięcia się implantu (Implant Stability Quotient, ISQ). Metoda ta polega na użyciu specjalnego narzędzia, tzw. wibratora, który jest przyłożony do implantu. Mierzy on drgania wywołane przez uderzenia wibratora. Implanty o większej pierwotnej stabilności generują wyższe wartości ISQ.
  2. Pomiar siły momentu – metoda ta polega na wywieraniu siły momentu na implant, co pozwala na ocenę jego stabilności. Implanty o większej pierwotnej stabilności wymagają większej siły momentu, aby je obrócić.
  3. Ocena kliniczna. W trakcie implantacji chirurg może dokładnie ocenić stabilność implantu poprzez ocenę jego ruchów i oporu, podczas osadzania w kości.

Ocena pierwotnej stabilności implantów jest ważnym krokiem w procesie implantacji. Pozwala lekarzowi na podjęcie decyzji o dalszym postępowaniu, takim jak wybór odpowiedniej metody odbudowy protetycznej oraz planowanie dalszych etapów leczenia.

Co wpływa na pierwotną stabilność implantów?

Istnieje wiele czynników, które wpływają na pierwotną stabilność implantów. Niektóre z tych czynników to:

  1. Jakość kości – gęsta, mocna kość zapewnia lepszą stabilność implantu niż miękka kość.
  2. Wielkość i kształt implantu – implanty o większej średnicy i długości zwykle zapewniają większą stabilność.
  3. Technika chirurgiczna – precyzyjne przygotowanie miejsca implantacji i dokładne umieszczenie implantu w kości są kluczowe dla uzyskania stabilności.
  4. Wiek pacjenta – starsi pacjenci zwykle mają mniejszą gęstość kości, co może wpłynąć na stabilność implantu.
  5. Ogólny stan zdrowia pacjenta. Choroby, takie jak osteoporoza lub cukrzyca, mogą wpłynąć na gęstość kości i tym samym na stabilność implantu.
  6. Przygotowanie do implantacji. W niektórych przypadkach pacjent może wymagać zabiegów dodatkowych. Takich jak podniesienie dna zatoki lub augmentacja kości, aby poprawić gęstość kości i uzyskać lepszą stabilność implantu.
  7. Odpowiedni dobór systemu implantologicznego. Różne systemy implantów mają różne właściwości, takie jak geometria gwintu, kształt i rozmiar, co może wpłynąć na stabilność implantu.

W sumie, pierwotna stabilność implantu jest wynikiem interakcji wielu czynników, a dokładne określenie odpowiedniej techniki i wyboru implantu jest kluczowe dla uzyskania optymalnej stabilności i długotrwałego sukcesu implantacji.