Implanty śrubowe

Implanty śrubowe, nazywane również implantami stożkowymi, są rodzajem implantów dentystycznych, które służą do zastępowania brakujących zębów. Wykonuje się je z tytanu, który jest biokompatybilny z organizmem człowieka i umożliwia integrację z kością szczęki lub żuchwy.

Implanty śrubowe składają się z trzonu, który wprowadza się do kości i łączy się z nią poprzez proces osteointegracji, oraz elementu mocującego, który służy do umocowania korony lub mostu protetycznego. Trzon implantu jest zwykle stożkowy, co zapewnia stabilność i maksymalne wykorzystanie dostępnego miejsca w kości.

Implanty śrubowe stosuje się w przypadkach braku jednego lub więcej zębów, a także w przypadkach całkowitej utraty uzębienia. Są one jednym z najczęściej stosowanych rodzajów implantów dentystycznych i mają bardzo wysoki wskaźnik sukcesu.

Jeśli rozważasz odbudowę brakujących zębów przy pomocy materiałów w ramach usług Implanty Poznań lub Proteza Poznańskontaktuj się z kliniką dentystyczną Stankowscy-Białach. Dlaczego warto? Specjaliści zadbają o Ciebie w pełnym zakresie! Od zabiegów przygotowujących do procedury właściwej, jak np. poprzez odbudowę kości, aż do końcowego wykonania zabiegu i opieki pozabiegowej.

Czym implanty śrubowe różnią się od innych?

Implanty śrubowe różnią się od innych rodzajów implantów dentystycznych przede wszystkim kształtem i konstrukcją. Oto kilka kluczowych różnic między implantami śrubowymi a innymi rodzajami implantów:

  1. Kształt. Mają zwykle kształt stożkowy, co umożliwia maksymalne wykorzystanie miejsca w kości i zapewnia stabilność implantu. Inne rodzaje implantów, takie jak implanty cylindryczne, mają bardziej równomierne kształty.
  2. Materiał. Wykonuje się z tytanu, który jest biokompatybilny z organizmem człowieka i umożliwia integrację z kością. Inne materiały, takie jak ceramika lub stop kobaltowy, stosuje się do produkcji innych rodzajów implantów.
  3. Konstrukcja. Składają się z trzonu i elementu mocującego, który służy do umocowania korony lub mostu protetycznego. Inne rodzaje implantów, takie jak implanty ramieniowe, składają się z ramienia, które wystaje z kości i służy do mocowania protetyki.
  4. Zastosowanie. Stosuje się przypadkach braku jednego lub więcej zębów, a także w przypadkach całkowitej utraty uzębienia. Inne rodzaje implantów, takie jak implanty zigomaticzne, stosuje się w przypadkach braku kości szczęki.

Podsumowując, implanty śrubowe są jednym z najczęściej stosowanych rodzajów implantów dentystycznych ze względu na swoją konstrukcję, kształt i materiał, które zapewniają stabilność i trwałość.

Kiedy wykorzystuje się implanty śrubowe?

Implanty śrubowe wykorzystuje się w różnych przypadkach braku zębów lub całkowitej utracie uzębienia. Oto kilka przykładów sytuacji, w których stosuje się implanty śrubowe:

  1. Brak pojedynczego zęba. Q przypadku braku jednego zęba, implant śrubowy wprowadza się do kości szczęki lub żuchwy i umocowany na nim protetyczny ząb.
  2. Brak wielu zębów. W przypadku braku wielu zębów, wykorzystuje się je do mocowania mostów protetycznych, które zastępują kilka zębów.
  3. Całkowita utrata uzębienia. Wprzypadku całkowitej utraty uzębienia, implanty śrubowe wykorzystuje się do mocowania protez zębowych typu overdenture, które są stabilne i wygodne w codziennym użytkowaniu.
  4. Wadliwe protezy. Implanty śrubowe również stosuje się do poprawy stabilności i wygody istniejących protez zębowych, które są luźne lub niewygodne w użytkowaniu.
  5. Brak kości szczęki. W przypadkach braku kości szczęki, implanty zigomatyczne lub pterygoidowe mogą być stosowane jako alternatywa dla implantów śrubowych.

W każdym przypadku decyzja o zastosowaniu implantów śrubowych powinna być podejmowana przez wykwalifikowanego dentystę lub chirurga stomatologicznego, po dokładnym przebadaniu pacjenta i ocenie jego indywidualnych potrzeb protetycznych i medycznych.

Powrót do SŁOWNIK