Implant przezżuchwowy (TMI)

Implant przezżuchwowy (TMI) to rodzaj implantu przezkostnego przeznaczonego do stosowania w bezzębnej żuchwie.

Wszczepianie implantów stożkowych, śrubowych i cylindrycznych jest klasyczną metodą zabiegu implantologicznego. Wymaga ona naturalnego, anatomicznie doskonałego zdrowia kości bez zmian zanikowych. Przy następujących parametrach: pionowa wysokość kości musi być większa niż 8 mm, szerokość kości – ponad 5,25 mm.

Takie warunki nie zawsze są spełnione. W związku z tym wielu pacjentów nie korzystałoby z osiągnięć implantologii, gdyby nie powstały nowe techniki alternatywne. Wymagają one wykonania dla nich innych typów implantów odpowiadających różnym parametrom kości z zanikiem i problemami anatomicznymi.

Jeśli rozważasz odbudowę brakujących zębów przy pomocy materiałów w ramach usług Implanty Poznań lub Proteza Poznańskontaktuj się z kliniką dentystyczną Stankowscy-Białach. Dlaczego warto? Specjaliści zadbają o Ciebie w pełnym zakresie! Od zabiegów przygotowujących do procedury właściwej, jak np. poprzez odbudowę kości, aż do końcowego wykonania zabiegu i opieki pozabiegowej.

Implant przezżuchwowy (TMI) – charakterystyka

Gdy w trakcie wstępnej diagnostyki i badania zostanie stwierdzony znaczny zanik tkanki kostnej, co oznacza, że kość żuchwy nie jest w stanie udźwignąć obciążenia na wszczepiony oddzielnie implant lub wręcz może nie być na niego miejsca, podejmowana jest decyzja o wszczepieniu implantu przezżuchwowego. Jest to złożona, dwuetapowa konstrukcja. Składa się z łukowatego zamka, zakładanego po zewnętrznej stronie żuchwy metodą chirurgiczną zewnątrzustną, ale przez jamę ustną. Dwie cylindryczne śruby integrują się z kością szczęki. Przechodzą przez kość, pojawiają się w jamie ustnej, gdzie mocuje się do nich protezę wyjmowaną. W ten sposób łuk znajdujący się wokół przedniej krawędzi żuchwy wzmacnia ją. To tak, jakby zastępował on zanikłą kość. Natomiast sztyfty zapewniają bezpieczne mocowanie implantu.

Implant przezżuchwowy – jest zawsze projektem złożonym. Wskazaniami do jego zainstalowania są skomplikowane przypadki z zanikiem tkanki kostnej. Wtedy gdy, ten zanik nie podlega augmentacji, oraz parametrami wysokości – powyżej 6 mm i grubości – powyżej 5 mm.

Implant składa się ze stopu na bazie złota. TMI jest obciążonym implantem, ponieważ proteza jest podtrzymywana przez implant. Proteza przejściowa, do założenia po operacji, może być wykonana poprzez zmianę istniejącej protezy całkowitej żuchwy lub wykonanie nowej protezy. Gotową protezę utrzymują klipsy. Te z kolei montuje się w protezie żuchwy z autopolimeryzującą żywicą akrylową. Zaciski zaczepiają się o segmenty belki Doldera, które są częścią suprastruktury implantu i zapewniają niezbędną retencję protezy całkowitej żuchwy.

Powrót do SŁOWNIK