Podniesienie dna zatoki szczękowej

Podniesienie dna zatoki szczękowej jest procedurą chirurgiczną. Polega na podniesieniu błony śluzowej zatoki szczękowej, a następnie umieszczeniu implantu kostnego lub przeszczepu kości. W celu zwiększenia jej wysokości.

Zatoka szczękowa to pusta przestrzeń w kości szczęki. Znajduje się ona nad zębami trzonowymi. Czasami ta przestrzeń może być zbyt płytka. To utrudnia umieszczenie implantu zębowego, który jest zbyt długi lub nie osiąga odpowiedniego stopnia stabilności.

Podniesienie dna zatoki szczękowej pozwala na zwiększenie wysokości zatoki i umożliwia implantowi zębowemu osiągnięcie lepszej stabilizacji. Procedurę tę stosuje się u pacjentów, którzy utracili zęby w trzonowych częściach szczęki i chcą przeprowadzić odbudowę zębów za pomocą implantów zębów.

Podniesienie dna zatoki szczękowej – przebieg

Poniżej przedstawiam przykładowy przebieg zabiegu:

  1. Przygotowanie pacjenta – przed zabiegiem należy wykonać badania przedoperacyjne i przeprowadzić wywiad lekarski, aby upewnić się, że pacjent jest odpowiednio przygotowany do zabiegu.
  2. Znieczulenie – przed rozpoczęciem zabiegu pacjenta poddaje się miejscowemu lub ogólnemu znieczuleniu, w zależności od decyzji lekarza.
  3. Nacięcie dziąsła – chirurg wykonuje nacięcie w dolnej części dziąsła, aby uzyskać dostęp do zatoki szczękowej.
  4. Podniesienie błony śluzowej – po otwarciu dostępu do zatoki, chirurg podnosi błonę śluzową zatoki szczękowej w celu umieszczenia implantu kostnego.
  5. Wstawienie implantu kostnego – po podniesieniu błony śluzowej, chirurg umieszcza implant kostny w zatoce szczękowej.

Powrót do SŁOWNIK