Implanty zygomatyczne

Implanty zygomatyczne stanowią rozwiązanie dla pacjentów, którzy chcą implantów dentystycznych, ale mają poważną utratę kości w górnej szczęce. Zabieg ten pozwala uniknąć konieczności przeszczepu kości (augmentacji kości) oraz podniesienia dna zatoki szczękowej. Implanty te są umieszcza się w kości jarzmowej (kości policzkowej). Po to, aby zapewnić wsparcie dla zębów górnej szczęki, mostów i protez. W przeciwieństwie do konwencjonalnych implantów dentystycznych w kształcie korzenia, które umieszcza się w szczękach w celu zastąpienia zębów.

Implantów tych można używać do odbudowy górnych zębów. Wtedy, gdy jakość lub ilość kości górnej szczęki jest obniżona. Zatem nie nadają się do umieszczania regularnych implantów dentystycznych „w kształcie korzenia”.

Implanty zygomatyczne w przypadku zaniku kości

Atrofia kości (resorpcja) zasadniczo opisuje proces zaniku tkanki ciała (w tym przypadku kości) w wyniku degeneracji komórek. Jest to naturalne zjawisko występujące po ekstrakcji zębów, które z czasem może ulec zaostrzeniu ze względu na protezy Poznań. Pacjenci, którzy noszą protezy od wielu lat i mają zaawansowaną atrofię szczęki, czasami nie mają odpowiedniej jakości lub objętości kości wymaganej dla implantów dentystycznych.

Utrata objętości kości górnej szczęki (szczęki) może nastąpić w wyniku resorpcji kości (utrata w przypadku braku zębów. Wtedy nie przenoszą one już naprężeń na kość szczęki w celu utrzymania masy kostnej). Ponadto pneumatyzacji zatoki szczękowej (objętość powietrza w zatok zwiększa się wraz z wiekiem, a objętość kości zmniejsza się) lub połączenie obu.

Kiedy wysokość kości szczęki górnej jest mniejsza niż 10 mm (wysokość pionowa), regularne implanty „w kształcie korzenia” będą wymagały przeszczepu kości (augmentacja wyrostka zębodołowego, przeszczep zatoki szczękowej) w celu ustabilizowania implantów i wydłużenia ich żywotności.

Powrót do SŁOWNIK